กองกฎหมายยินดีต้อนรับ

ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ของกองกฎหมายได้จากแถบรายการด้านบน หรือค้นหาจากปุ่ม “ค้นหา”        ด้านขวา

 

–  การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

– แบบรายงานตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ

เอกสารประกอบโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย