หน้าแรก

กองนิติการยินดีต้อนรับ ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ของกองนิติการได้จากแถบรายการด้านบน หรือค้นหาจากปุ่ม “ค้นหา” ด้านขวา

 

– อินโฟกราฟฟิก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

– แบบฟอร์มคำร้องยื่นต่อศาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ฉบับใหม่

– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– อินโฟกราฟฟิก หลักการใหม่ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– การประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

 

Be the first to comment

Leave a Reply