บริการช่องทางอื่นของกองนิติการ

นอกจากเวบไซต์แล้ว กองนิติการยังมีบริการช่องทางอื่นอีกได้แก่

๑. บริการตอบข้อหารือผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (line) สำหรับผู้บริหาร

กองนิติการ มีบริการตอบข้อหารือผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (line) สำหรับผู้บริหารตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ภายใต้ชื่อโครงการ “คลินิกนิติการ” และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับผู้บริหารที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม สามารถแจ้งทางกองนิติการได้ที่คุณอภิชาติ หนูเอี่ยม ผู้ดูแลโครงการนี้ (โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙)

๒. เฟสบุ๊กกองนิติการ

สำหรับท่านที่ใช้งานโปรแกรม facebook สามารถเพิ่มกองนิติการ กรมราชทัณฑ์ เป็นเพื่อนได้ โดยการค้นหาคำว่า “กองนิติการ กรมราชทัณฑ์”