ข้อหารืออื่นๆ


 

๑. การส่งผู้ต้องขังป่วยไปรับการตรวจรักษาตามคำสั่งศาลอาญา

๒. การลงนามอนุญาตให้ผู้ต้องขังป่วยได้รับการผ่าตัด

๓. การพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการล้างมลทิน

๔. การนำอาวุธปืนส่วนตัวมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๕. การทำประกันภัยของผู้ต้องขัง

๖. ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำ

๗. การปล่อยตัวผู้ต้องขังต่างชาติ

๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลดวันต้องโทษ

๙. การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินในบ้านพักข้าราชการ

๑๐. การตั้งตู้รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขัง

๑๑. การเบิกจ่ายเงินฝากผู้ต้องขัง